Wijkplatform

Wijkplatform Noordwest van start!

Op dinsdag 3 november was de startbijeenkomst van Wijkplatform Noordwest. Zo’n dertig wijkbewoners uit Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen kwamen online bijeen. Het wijkplatform is bedoeld om de democratie in de wijk te versterken. Het wil iedereen betrekken. Jong en oud en van elke achtergrond: we zijn allemaal wijkbewoners.

De bewoners gaven aan wat ze belangrijk vinden in de wijk. Het thema ‘groen en parken in de wijk’ werd veel genoemd. Daarom zal de volgende bewonersbijeenkomst van het Wijkplatform daarover gaan. Ook veel genoemd werden: sociale samenhang, invloed op het gemeentebeleid en hulp bij initiatieven.

De voormalige Wijkraad Noordwest is omgevormd tot het Wijkberaad: onze eigen lobby-groep. Eric Hol vertelde over de manier waarop de werkgroep Wijkberaad lobbyt voor belangrijke wijkzaken bij het gemeentebestuur. Op dit moment trekken ze bijvoorbeeld op tegen de stankoverlast door de Waterzuivering in Overvecht (RWZI).

Doe je mee? Wil je je ook aansluiten bij het Wijkplatform, of op de hoogte worden gehouden? We zoeken in elk geval mensen die:

  1. Aan de slag willen met een eigen buurtwerkgroep.
  2. Het organisatiecomité willen versterken.
  3. In de themagroep Groen willen helpen bij de themabijeenkomst over een paar maanden.
  4. In een themawerkgroep willen over veiligheid.
  5. In de werkgroep communicatie willen en helpen bij het bouwen van een online platform.
  6. Zelf met een eigen thema aan de slag willen (we horen het graag!)
  7. Gemeentebeleid over de wijk willen beïnvloeden in het Wijkberaad Noordwest.

Zit er iets voor je bij of wil je meer informatie? Stuur dan een mailtje naarutrechtnoordwest@gmail.com.