Wijkberaad Utrecht Noord-West

Het Wijkberaad vormt een werkgroep over diverse beleidsonderwerpen in Noord-West. Het Wijkberaad is een voortzetting van de voormalige Wijkraad. Het houdt zich onder andere bezig met:

  • Verkeersproblematiek
  • Overlast
  • Leefbaarheid van de buurt
  • Buurt- en wijkagenda’s

De volgende vergadering van het wijkberaad is openbaar en staat gepland op 21 januari 2021 om 20:00 in Buurthuis De Speler en/of via Microsoft Teams. Het wijkberaad vergadert in beginsel een keer per maand. Klik hier voor de agenda: https://www.wijkberaadutrechtnoordwest.nl/wbnw/agenda/


De leden van het wijkberaad

Wie zitten er in het wijkberaad? De leden stellen zich aan je voor.

Eric Nijst

Na enkele omzwervingen in de stad Utrecht woon ik sinds 1999 op Zuilen. Ik woon samen met mijn vriendin, onze zoon en 4 katten. In het dagelijks leven ben ik ambtelijk secretaris van een tweetal ondernemingsraden. Ik ben vanaf 2014 secretaris en later voorzitter geweest van de Wijkraad Noordwest, tot deze eind 2019 door de Gemeente Utrecht werd opgeheven. Via het wijkberaad blijf ik op de hoogte wat er beleidsinhoudelijk speelt. Als bestuurslid van de Kracht van Zuilen houd ik me nog steeds bezig met verbinding en inclusie in Zuilen, zo ben ik mede organisator geweest van de Week van Verbinding. Ook ben ik als scriba van de Kerk op Zuilen kerkelijk betrokken bij de wijk.


Eric Hol

Ik ben Eric Hol en ik woon in Zuilen. In het Wijkberaad hou ik me bezig met vraagstukken die betrekking hebben op milieu, leefbaarheid en ruimtelijke ordening. We doen dat in nauwe samenwerking met de milieugroep Zuilen waarvan ik voorzitter ben. Ik heb in Wageningen milieuhygiëne gestudeerd, en ben nu mede eigenaar van een tweetal adviesbureau’s. Deze adviesbureau’s houden zich bezig met analyse van de ruimtelijke omgeving, met als doel om de processen beter te begrijpen waarmee de ruimtelijke omgeving verandert. De kennis die we daar opdoen is handig om toe te passen voor vraagstukken die spelen in Utrecht Noordwest.