Agenda, Wijkberaad

Vergadering Wijkberaad 19 november 2020

Voorlopige agenda voor de vergadering Wijkberaad Utrecht Noord-West op 19 november 2020.

Datum: 19 november 2020

Tijdstip: 20:00

Locatie: Buurthuis De Speler, Thorbeckelaan 18, 3552 CS Utrecht

Utrecht, 12 november 2020

Conform artikel 7 lid 1 van het voorlopig huishoudelijk reglement van de Stichting Wijkberaad Utrecht Noord-West wordt u uitgenodigd deel te nemen aan de openbare vergadering op 1 oktober 2020 om 20:00 in De Speler, Thorbeckelaan 18, 3552 CS te Utrecht ter bespreking van de volgende onderwerpen:

1. Correcties, op- en aanmerkingen van de notulen van 1 oktober 2020

2. Verwerking van de op- en aanmerkingen ten aanzien van de statuten, zoals geinventariseerd door de deelnemers van het wijkplatform Utrecht Noord-West1, na te zenden op 17 november 2020, dit in verband met nog te inventariseren op- en aanmerkingen van de leden van het Wijkplatform waarover met de 6 deelnemers aan de vergadering van het Wijkplatform in de vergadering van 10 november 2020 is besloten dat daarvoor deze week nog op- en aanmerkingen kunnen worden gemaakt door ofwel de 6 deelnemrs aan de vergadering van 10 november 2020 danwel de 20-30 deelnemers aan de vergadering van 3 november 2020 van het Wijkplatform – zie ook de actiepunt 47 van het wijkplatform vastgesteld op 6 oktober 2020 en door de deelnemers van het wijkplatform niet geamendeerd.

3. Verwerking van de op- en aanmerkingen ten aanzien van het huishoudelijk reglement, conceptversie van 6 oktober 2020 in verband met de afspraak van 1 oktober 2020 het huishoudelijk reglement vast te stellen op 12 november 20202 na te zenden op 17 november 2020, dit in verband met nog te inventariseren op- en aanmerkingen van de leden van het Wijkplatform waarover met de 6 deelnemers aan de vergadering van het Wijkplatform in de vergadering van 10 november 2020 is besloten dat daarvoor deze week nog op- en aanmerkingen kunnen worden gemaakt door ofwel de 6 deelnemrs aan de vergadering van 10 november 2020 danwel de 20-30 deelnemers aan de vergadering van 3 november 2020 – zie ook de actiepunt 47 van het wijkplatform vastgesteld op 6 oktober 2020 en door de deelnemers van het wijkplatform niet geamendeerd.

4. Gebalanceerde participatie – toelichting door de voorzitter

5. Sociale huur in Noord-West – toelichting door de voorzitter

6. Aanpak van de buurtagenda’s – toelichting door de voorzitter

7. Herdistributie van credentials voor het inloggen op de websites van het Wijkberaad en het Wijkplatform

8. Het aanvragen van een rechtmatigheidsverklaring waardoor de extern accountant geen oordeel meer hoeft te geven over het handelen conform wet- en regelgeving.

9. Het opstellen en electronisch publiceren van de gegevens op de electronische uitgaven van het Wijkberaad en het Wijkplatform als bedoeld in artikel 2 lid i van de statuten versie van 6 oktober 2020 welke zijn vereist voor het realiseren van een ANBI-status conform de specificaties opgevraagd in 2019 (https://www.wijkberaadutrechtnoordwest.nl en https://www.utrechtnoordwest.nl/)

10. Het vormgeven van de samenwerking ter zake van het hergebruik van de via het Wijkplatform te ontwikkelen vormgeving voor de website van het Wijkplatform door het Wijkberaad op de electronische uitgaven als bedoeld in artikel 2 lid i van de statuten versie van 6 oktober 2020 (https://www.wijkberaadutrechtnoordwest.nl en https://www.utrechtnoordwest.nl/)

11. Wensen, op- en aanmerking te agenderen door het Wijkberaad tijdens de vergadering van het co-team van het Wijkplatform op 24 november 2020.

12. Inventarisatie van wensen, op- en aanmerkingen ten aanzien van het technisch onderhoudsvenster voor de electronische uitgaven als bedoeld in artikel 2 lid van de statuten versie van 6 oktober 2020 (https://www.wijkberaadutrechtnoordwest.nl en https://www.utrechtnoordwest.nl/) gepland tussen 28 oktober 12:00 en 29 oktober 12:00.

13. Voorbereiding van de bijeenkomst van de voorzitters van alle wijkraden in Utrecht gepland op 25 november 2020

14. Besluit over en nadere uitwerking van de overdracht van de archieven van de voormalige Wijkraad verband houdend met de op 26 juni 2019 reeds geplande uitfasering van de de electronische uitgave welke dienst heeft gedaan convenant van 19 maart 2010 (www.wijkraadnoordwest.nl) welke bij ongewijzigd beleid definitief komt te vervallen per december 2020.

15. WVTTK

De agendabundel wordt nagestuurd op 17 oktober 2020. Op- en aanmerkingen en stukken voor de agendabundel graag voor 17 oktober 2020 doormailen naar wijkberaad@utrechtnoordwest.nl.

Tot 19 november 2020 20:00!