Over ons

De leden van Wijkplatform Utrecht Noord-West stellen zich graag aan je voor.

Wim Kuit

Sinds 1975 woon ik in Utrecht, en daarvan de laatste 3 jaar in Zuilen, in de Geuzenwijk. Ik ben werkzaam bij een logistieke dienstverlener, en daarnaast actief als muzikant (contrabassist, organist). Altijd betrokken bij mijn (leef)omgeving, ben ik actief in de wijk, rond de problemen met veiligheid, en zet ik me in om straat en buurt groener te maken. Ik was betrokken bij de oprichting van het wijkplatform en vervul op dit moment de functie van voorzitter van het wijkplatform. Ook ben ik bezig de Werkgroep Groen op te richten. Utrecht, en met name Noord-West is een geweldige plek om te wonen, en ik zet mij graag in om dit zo te houden, en waar mogelijk beter te maken.


Ady Hoitink

Ik ben 52 jaar en moeder van 2 tieners. Ik woon sinds 2000 op Zuilen. Ik heb een eigen sociale onderneming voor innovatie en inclusie in onderwijs en wijk. Als vrijwilligerscoördinator, kwartiermaker en uitgever een wijk wijkwebsite en kwartaalblad zorg ik voor verbinding en voor wijkinformatie. Daardoor kunnen de inwoners van Zuilen het wijkplatform Noord-West vinden met hun ideeën en kwesties, en andersom.


Marten Stooker

Ik ben 27 jaar en woon in Zuilen achter de watertoren. Ik ben historicus en werkzaam als trainee organisatieontwikkelaar. Mijn expertise binnen het wijkplatform is enerzijds stukje organisatieontwikkeling en anderzijds het thema veiligheid. Ik vind dit belangrijk omdat het wijkplatform een belangrijke speler is tussen gemeente en inwoner. Hierdoor kunnen er betere en mooiere veranderingen plaats vinden.


Stijn Kuipers

Sinds 2019 woon ik op de grens Ondiep/Zuilen, aan de Amsterdamsestraatweg. Ik ben bij het wijkplatform betrokken vanuit mijn achtergrond als stedenbouwkundige. Mijn interesse gaat uit naar de ruimtelijke ontwikkelingen die gaande zijn in de wijk, en hoe deze zowel op stedelijk niveau als buurtniveau een positieve bijdrage leveren aan de stad. Zo ben ik onder andere betrokken bij de klankbordgroep herinrichting Amsterdamsestraatweg.


Gerjanne van Oort

Ik ben 32 en woon in Lombok samen met mijn vriend en onze kat. Als niet-Zuilenaar ben ik vorig jaar toch terechtgekomen als vrijwilliger bij het wijkplatform. Daar ben ik onderdeel van de webredactie waar ik berichten plaats op de wijkwebsite en meedenk over verbeteringen/ideeën. Vanuit deze rol ben ik ook terechtgekomen bij het wijkplatform. Ook hier hou ik me bezig met communicatie en hou ik de website up-to-date. Verbinding van buurtbewoners en groenere, veiligere straten en buurten vind ik belangrijke thema’s.