Over het wijkplatform

Wat is het wijkplatform?

Het Wijkplatform Utrecht Noord-West bestaat uit een groep betrokken bewoners waaronder ervaren leden van de voormalige wijkraad Utrecht Noord-West.

Ons doel is om:

  • mensen en organisaties ter verbinden
  • inwoners te informeren
  • zichtbaar te maken wat er gebeurt
  • onderwerpen op de politieke agenda te zetten

2020 is een ontwikkelingsjaar voor de vorming van wijkplatforms. We proberen een bestuur te vormen en inwoners te betrekken bij belangrijke onderwerpen die spelen in de wijk, zoals de inrichting van de Amsterdamsestraatweg of overlast van de rioolwaterzuivering.

Wat gebeurt er met de voormalige Wijkraad?

In de nieuwe visie van de gemeente hebben de Wijkraden geen officiele status meer. Onze voormalige Wijkraad Norodwest heeft echter veel kennis en ervaring opgedaan. Daarom gaat deze groep door onder de naam ‘Wijkberaad’, en is nauw betrokken bij de oprichting van het wijkplatform. Het wijkberaad blijft de gemeente en het wijkplatform adviseren over verschillende beleidsonderwerpen.

Lees hier meer over het Wijkberaad.

Bekijk hier de presentatie van de oprichting van het Wijkplatform

Visie gemeente Utrecht

In 2019 heeft de gemeente Utrecht bepaald dat de bewonersparticipatie aan vernieuwing toe is. Hiervoor is onder andere de bestaande structuur van wijkraden gestopt en wordt ingezet op wijkplatforms.

Wijkplatform

Een wijkplatform is een netwerk van bewoners, ondernemers en anderen in een wijk. Het wijkplatform zorgt voor verbinding tussen mensen en groepen in de wijk. En voor verbinding tussen de wijk en de gemeente. U bent welkom om hieraan mee te doen.

Meer mensen nemen zelf initiatief en willen invloed uitoefenen op plannen en projecten van de gemeente. Het wijkplatform speelt hierbij een rol. De gemeente stimuleert daarom de ontwikkeling van wijkplatforms. In alle wijken is een wijkplatform actief of in ontwikkeling.

Netwerk voor bewoners en betrokkenen

De wijkplatforms leggen de verbinding tussen buurtgroepen, bewonerscomités, ondernemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. We hopen dat er in elke wijk tenminste 1 wijkplatform is dat past bij het karakter en de dynamiek van de wijk. En bij de behoeften van de mensen die er wonen en werken. Ze kunnen daarom per wijk verschillen in opzet, samenstelling en taken.

Bijeenkomsten

We willen graag dat de wijkplatforms bijeenkomsten organiseren voor en met bewoners uit de wijk. Bijvoorbeeld bijeenkomsten over thema’s die leven in de wijk. De wijkwethouder en deskundigen vanuit de gemeente kunnen ook worden uitgenodigd.

Andere wijkplatformen in Utrecht

Iedere wijk in Utrecht heeft zijn eigen wijkplatform. Kies hieronder uw wijk. Vragen over het wijkplatform kunt u stellen aan het wijkplatform of aan het wijkbureau. Heeft u vragen waar u niet uitkomt of heeft u tips of suggesties voor wat er verkeerd gaat, anders moet, of kan worden verbetert? Mail naar support@utrechtnoordwest.nl! Hieronder treft u de links aan naar de andere wijkplatform in Utrecht:

Binnenstad

Leidsche Rijn

Noordoost

Noordwest

Oost

Overvecht

Vleuten-De Meern

West

Zuid

Zuidwest

Zie voor meer informatie van de Gemeente Utrecht: https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/uw-invloed/wijkplatform/

Hoe gaat het tot nu toe met de wijkplatforms?

Samen met een klankbordgroep kijken we hoe het met de wijkplatforms gaat. Een extern onderzoeksbureau vraagt betrokkenen naar hun ervaringen met het wijkplatform. En of we op de goede weg zijn. Met de uitkomsten bepalen we op welke manier we verder gaan met de wijkplatforms.

In de voortgangsrapportage van december 2021 staat de laatste stand van zaken van alle wijkplatforms.

Lees meer over het actieprogramma van de gemeente Utrecht:

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/beleid/2019-07-actieprogramma-samen-stad-maken-op-de-Utrechtse-manier.pdf

3e Voortgangsrapportage juli 2021:

4e Voortgangsrapportage december 2021

Wijkplatform op internet

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/82269478/