Over het wijkplatform

Wat is het wijkplatform?

Het wijkplatform bestaat uit een groep betrokken bewoners. Ons doel is om

  • mensen en organisaties ter verbinden
  • zichtbaar te maken wat er gebeurt
  • inwoners te informeren
  • onderwerpen op de politieke agenda te zetten

2020 is een ontwikkelingsjaar voor de vorming van wijkplatforms. We proberen een bestuur te vormen en inwoners te betrekken bij belangrijke onderwerpen die spelen in de wijk, zoals de inrichting van de Amsterdamsestraatweg of overlast van de rioolwaterzuivering.

Wat gebeurt er met de voormalige Wijkraad?

In de nieuwe visie van de gemeente hebben de Wijkraden geen officiele status meer. Onze voormalige Wijkraad Norodwest heeft echter veel kennis en ervaring opgedaan. Daarom gaat deze groep door onder de naam ‘Wijkberaad’, en is nauw betrokken bij de oprichting van het wijkplatform. Het blijft de gemeente adviseren over verschillende beleidsonderwerpen.

Lees hier meer over het Wijkberaad.

Bekijk hier de presentatie van de oprichting van het Wijkplatform

Visie gemeente Utrecht

In 2019 heeft de gemeente Utrecht bepaald dat de bewonersparticipatie aan vernieuwing toe is. Hiervoor is onder andere de bestaande structuur van wijkraden gestopt en wordt ingezet op wijkplatforms.

Lees meer over de rol van de wijkkplaforms op de website van de gemeente Utrecht:

https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/uw-invloed/wijkplatform/

Lees meer over het actieprogramma van de gemeente Utrecht:

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/beleid/2019-07-actieprogramma-samen-stad-maken-op-de-Utrechtse-manier.pdf