Wetgeving

Parkeervisie

Op 7 december 2021 vindt de online informatiebijeenkomst over het parkeerbeleid plaats georganiseerd door de Gemeente Utrecht. Het Projectteam Parkeervisie geeft een toelichting op de plannen en