Buurtoverleg

9 mei 2022

Op 9 mei 2022 vindt de volgende (besloten) vergadering plaats van het wijkplatform. Onderwerp zal zijn het verder vormgeven van bewonersparticipatie en het jaarplan 2022-2023.