Agenda

Windmolens in Utrecht: noodzaak of waanzin?

Kunnen we meer energie opwekken in onze omgeving? Hoe kunnen we de overstap maken naar schone energie en warmte? Om hier antwoord op te geven, moet de gemeente samenwerken met inwoners en bedrijven. Het opwekken van energie vraagt tevens om samenwerking met de omliggende gemeenten. Die afspraken liggen vast in de Regionale Energiestrategie. Maar wordt dit wel écht gedaan? Voelen inwoners en bedrijven zich gekend en gehoord? Of moet dat beter? En hoe zit het met de eerlijke verdeling van de lusten en de lasten?

Enkele bewonersgroepen vinden dat windmolens in ieder geval géén deel van de oplossing kunnen zijn, vanwege de schade voor de gezondheid van de direct omwonenden. Een energiecoöperatie ziet onder andere windmolens juist als een kans en wil omwonenden daarin ondersteunen.

Hoe kan de gemeente daar goed mee omgaan? Klimaatdoelen moeten immers ook worden gehaald.

Hierover organiseert StadspodiumUtrecht een debat op zaterdagmiddag 19 februari 2022 van 14.00 tot 16.00 uur in ZIMIHC theater Stefanus.