Verslag, Wijkberaad, Wijkplatform

Verslag vergadering 16 november 2021

(Verslag wordt nog aangevuld)

 1. Woonvisie; input aan gemeente (intensief betrokken) (heel 2022)
 2. Buurtagenda’s  (Q1 2022)
 3. Jagerskade (Q1 2022)
 4. Windmolens op lage weide (betrokken, niet actief)
 5. Warmtenet in Noordwest (nieuw onderwerp)
 6. Herinrichting Amsterdamsestraatweg (betrokken op lage intensiteit) (heel 2022)
 7. Verdichtingsvisie architectenbureau KAW  (vinger aan de pols, niet actief)
 8. Verkeerswerkgroep het Wiel (vinger aan de pols, niet actief)
 9. Vervoersplan provincie
 10. Werkgroep Groen (medium intensiteit) (heel 2022)
 11. Geuzenwijk buurtcomité (medium intensiteit) (heel 2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published.