Raadsvragen

Schriftelijke vragen Beter Samenwerken met bewoners in Utrecht Noord-West

In september vond de Raad in de Wijk in Noordwest plaats. Raadsleden bezochten dit keer een
aantal locaties in Ondiep en Zuilen rondom de thema’s verkeer, (jongeren)overlast en veiligheid,
voorzieningen voor jong en oud, vergroening en spelen. Het viel de raadsleden op dat er een groot contrast is tussen hoe bewoners de samenwerking met het wijkbureau en de inhoudelijke ambtelijke afdelingen ervaren. Waar het één beleidsterrein betreft waarvoor budget is, zoals vergroening, dan wordt de samenwerking als redelijk positief ervaren. Op het Grootmeesterplein is met bewoners samen een plan gemaakt. Het budget was niet toereikend voor alle wensen, en sommige bewoners vonden het alsnog wel lang duren, maar daar wordt binnen 1,5-2 jaar nu een groener plein gerealiseerd, tot tevredenheid van bewoners.

Leave a Reply

Your email address will not be published.