Verslag

Buurtoverleg Geuzenwijk

Door Tom Baur

Weet je nog die verschrikkelijk grote vuurwerkknal van begin juli in de Geuzenwijk? De gemeente heeft naar aanleiding daarvan buurtoverleg georganiseerd voor de wijk en de directe omgeving. Maandag 1 november j.l was de tweede ronde. Die was over het algemeen positief.

De camera en andere maatregelen van de politie en het wijkteam in het Adriaan Menninckkwartier hebben goed geholpen; daar was iedereen het over eens. In januari wordt door de gemeente besloten of de camera actief blijft. De vorige jaarwisseling is rustig verlopen dankzij intensieve inzet en samenwerking van politie en wijkteam. Er worden alweer voorbereidingen getroffen om ook deze jaarwisseling zo te laten zijn.

De jeugd in de Geuzenwijk heeft grote behoefte aan een jeugdhonk. De vorige is een tijd geleden gesloten en er is helaas nog geen nieuwe. Ook dit draagt bij aan de onrust in de wijk. Er wordt nog gezocht naar een passende locatie voor het honk en naar buurtbewoners die willen meehelpen met het beheer. Als u iemand weet?

De gemeente Utrecht zet op iets langere termijn in op beter contact met en in de wijken. Een aantal wijken in de stad, waaronder de Geuzenwijk, wordt specifiek onder de loep genomen. Er wordt gekeken welke problemen er spelen en waar kansen liggen voor verbetering. Deze zogenoemde ‘Buurtprofielen’ wil de gemeente in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend voorjaar bespreken met de bewoners. Zo wordt de discussie opgestart welke problemen aangepakt moeten worden en welke verbeteringen de bewoners zelf zouden willen zien. Dit kan dan meegenomen worden bij de vorming van een nieuw college na de verkiezingen. De andere grote steden in Nederland zijn dit pad ook opgegaan. Nu maar hopen dat de landelijke overheid dit structureel gaat ondersteunen.

Diverse aanwezigen zijn initiatieven aan het opstarten die meer verbinding in de wijk tot gevolg zullen hebben. Bijvoorbeeld een Geuzen Groendag volgend voorjaar. DOCK en JoU zijn druk bezig (sport) activiteiten voor jongeren vanaf 10 jaar op te zetten. Zij willen ook de ouders daarbij betrekken. Verder wordt geprobeerd de diverse bewonerscomités van de Geuzenwijk met elkaar in contact brengen, wat ook ondersteund wordt door de sociaal makelaar. Kortom, veel mogelijkheden om zelf ook mee te doen en om mee te praten over hoe we de wijk kunnen verbeteren.