Agenda, Wijkbijeenkomst

9 december 2021: Online bijeenkomst Actieplan Zelfbeheer Openbaar Groen

De gemeente Utrecht stelde begin dit jaar het Actieplan zelfbeheer openbaar groen vast. Met dit
nieuwe plan wil de gemeente Utrecht zelfbeheer stimuleren. Inwoners kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een groene en duurzame stad. Er wordt een netwerkbijeenkomst over zelfbeheer van openbaar groen in de wijk Noord-West georganiseerd op 9 december tussen 19:00 en 20:30. Wilt u meedoen? Laat het ons dan weten via e-mail wijkbijeenkomst@utrechtnoordwest.nl of reageer via het formulier.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor zelfbeheerders om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Ook geeft de Gemeente een toelichting op het nieuwe Actieplan zelfbeheer openbaar groen en praten we graag met u over hoe het zelfbeheer van openbaar groen kan worden verbetert. Hiervoor zijn uw ideeën en ervaringen heel waardevol. We horen graag hoe u vind dat u kunt worden geholpen. Tijdens de bijeenkomst zal de het aanspreekpunt voor het zelfbeheer van groen in de wijk zich presenteen. Wij hopen op een mooie
en succesvolle avond, waar verschillende onderwerpen worden besproken.

Aannmelden voor wijkbijeenkomst