Verslag, Wijkplatform

Herinrichting Van Tuylkade

9 oktober zijn omwonenden uitnodigd om mee te denken over de herinrichting van de Van Tuylkade. Bij de presentatie van het wijkbureau werden tussen 10 en 30 bewoners getrakteerd op krakelingen en boterkoekjes vanuit een (semi)(il)legaal geparkeerde camper op de middenberm. De voorzitter van het Museum van Zuilen vertelde over de geschiedenis van de wijk.

Onder andere de onderstaande punten werden besproken. De herinrichting van het olifantenpaadje middels het plaatsen van een verharde middenberm stuitte op de nodige kritiek van senioren. Juist vanwege de gepromootte ommetjes van senioren was gekozen voor een verhard middenpad. Geopteerd werd de plannen te wijzigen en in plaats van een verhard middenpad een pad met schelpenzand vijverkeien en bloemperkjes te maken. Tevens is aan de orde gekomen dat de fietspaden aan beide zijden van de rijbaan diende te worden verwisseld met de parkeervakken. De fasering van het voorstel was onduidelijk maar de deelimplementatie van fase 1 zou voor wat betreft het inzaaien van de bloembollen reeds deze herfst moeten geschieden. Ook de precarioinstallaties op de lantaarnpaal zouden meegenomen moeten worden in het ontwerp omdat ze nu een verkeerde kleurstelling hebben.

Zie ook https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordwest/wat-gebeurt-er-in-de-wijk/noordwest-samen-groener-maken/