Wijkplatform

Raad in de wijk

Dinsdagavond 14 september heeft een delegatie van de Utrechtse gemeenteraad een bezoek gebracht aan Utrecht NoordWest (de wijken Zuilen, Pijlsweerd en Ondiep). De aanwezige raadsleden, vergezeld door fractiemedewerkers en medewerkers van het wijkbureau Utrecht Noordwest fietsten door de wijk, en stopten op een aantal plaatsen. Waaronder  het van der Marckplein in de Geuzenwijk, waar naast leden van het wijkplatform een aantal buurtbewoners verzameld waren om met de gemeenteraadsleden te spreken.

Het gezelschap werd welkom geheten door Wim Kuijt van het wijkplatform. Hij stelde dat de Geuzenwijk helaas veel negatief in het nieuws is, door de problemen die iedere keer weer opspelen. Laatst wat dat het nare bomincident in juli, waar grote materiële schade werd aangericht, en wat te voorkomen was geweest als de camera’s die op de bewuste plek hingen, niet waren weggehaald.  Gelukkig heeft ingrijpen van de burgemeester geleid tot het weer ophangen van de camera’s en de gemeenteraad werd opgeroepen hier nog eens goed over na te denken. 

Maar, we moeten nadenken over de vraag hoe we positieve ontwikkelingen kunnen bevorderen, en hoe de gemeente Utrecht, en de gemeenteraad kunnen bijdragen aan een leefbare wijk. De wijk moet een plek zijn voor jong en oud.Een paar jaar geleden is de ontmoetingsplek voor jongeren gesloten – hoe lang moet het nog duren voor er een nieuwe plek komt? En alleen een plek niet genoeg, daar horen ook goede jongerenwerkers bij , zodat jongeren een perspectief geboden wordt. Leven in de wijk – dat doen we samen – met zijn allen , in de straat, in de buurt. Daar luisteren we naar elkaar, en we verwachten ook van de gemeente dat die naar de mensen in de buurt luistert.

Vervolgens vroeg Ady Hoitink van het wijkplatform, en de stichting Kracht van Zuilen, aandacht voor het belang van het betrekken van bewoners bij veranderingen in de wijk. Alleen samen kunnen we werken aan verbeteringen, en wat wij merken is dat vanuit de gemeente heel vaak iets in gang wordt gezet, waarna het heel lang duurt voordat bewoners weer iets horen. En het overzicht lijkt te ontbreken. Bijvoorbeeld bij het van der Marckplein : er staan hekken rond het plein, waardoor dit ontoegankelijk is voor de schoonmaakmachines. Er liggen veel te veel stenen, het zou veel vriendelijker zijn als er groen op het plein is. Sommige speeltoestellen zijn dringend aan vervanging toe, de bewoners pleiten er al jaren voor dat er bankjes komen, zodat de ouders ook eens kunnen zitten en kunnen kijken naar hoe de kinderen spelen. Dan kan het plein ook een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud. 

Voorstellen voor verbetering worden door verschillende mensen bij de gemeente opgepakt, en het totaalbeeld ontbreekt. Zo ook bij de plannen om voor de jongeren een andere ruimte te maken. Het duurt te lang, en het lijkt er eerder op dat de ondersteuning in de wijk wordt afgebroken, dan dat er wordt opgebouwd.

De aanwezige bewoners gingen met de gemeenteraadsleden in gesprek over deze thema’s en over veiligheid, overlast , groen in de wijk, aangevuld door vertegenwoordigers van politie, jongerenwerk en DOCK. De geplande tijd – een half uur – was te kort om alles diepgaand te bespreken, maar een aanzet is gemaakt, en de oproep aan de gemeenteraad om werk te maken van een plan van aanpak voor verbetering van de leefbaarheid in de Geuzenwijk – en Utrecht NoordWest – is duidelijk gehoord. Wordt vervolgd!

Evenwichtige ontwikkeling

Tijdens de tweede stop werd de Raad bijgepraat over de manier waarop de 13 buurten zich ontwikkelen en dat de snelheid van gentrificatie bepalend is voor evenwichtigheid en leefbaarheid. In een aantal buurten gaat dat veel te snel, zoals Ondiep, Geuzewijk en Queeckhovenplein. Daar zie je leefbaarheid en woongenot afnemen en de sociaal economische verschillen worden veel te groot. De interactie gaat dan daar vaak over wederzijdse ergernissen en de verhuismobiliteit is hoog. In Schaakbuurt gaat het allemaal veel geleidelijker en de woningen die daar staan geven een veel betere mix met minder sociaal economische extremen. Waardoor de buurt beter functioneert en leefbaarheid en woongenot beter zijn. Snelheid van gentrificatie en sociaal economische ongelijkheid zijn makkelijk te meten en ook regie hierop is goed mogelijk. Daarnaast is sociale huur de cement van deze buurten. Dus stappen met uiteinden en renovatieprojecten a priori beter analyseren op verwachtingen voor leefbaarheid en sociaal economische impact.

De bijeenkomst werd gefilmd door UindeWijk. Binnenkort een verslag op TV, en uiteraard ook op internet, volg : https://uindewijk.com/u-in-de-wijk-zuilen

Leave a Reply

Your email address will not be published.